Home / News / PPS ร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ระยะที่ 2
PPS ร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ระยะที่ 2

หลังจากที่บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ได้เข้าร่วมโครงการ "Child-Friendly Business" (การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก) โดยองค์การยูนิเซฟ ไปเมื่อธันวาคม 2558 แล้วนั้น บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ระยะที่ 2 ตามนโยบายการสนับสนุน “ ให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งที่ไซต์และสำนักงานใหญ่โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ไซต์งานหลังสวนวิลเลจ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC