Home / News / PPS เข้ารับรางวัล EIT-CSR Awards 2016
PPS เข้ารับรางวัล EIT-CSR Awards 2016

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี  EIT-CSR Awards 2016 (รางวัลชมเชย) ในโครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่นเอ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC