Home / News / PPS มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
PPS มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับศึกษาดูงานให้แก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีคุณชนติกาญ วนารักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC