Home / News / PPS ร่วมงานเวียงป่าเป้าปลอดภัยโมเดล
PPS ร่วมงานเวียงป่าเป้าปลอดภัยโมเดล

 ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ร่วมงาน "เวียงป่าเป้าปลอดภัยโมเดล" โครงการดีๆ จากสภาวิศวกร โดยมีแนวคิด "ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วไปดับไฟหรือบรรเทาเหตุ" ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รวมทั้งคุณกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานประสานงานภัยพิบัติด้านอัคคีภัย ท่านวิศวกรอาสา ท่านโยธาธิการจังหวัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนครู จากโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC