Home / News / PPS ร่วมรักษ์ป่าผืนสุดท้ายของบุรีรัมย์
PPS ร่วมรักษ์ป่าผืนสุดท้ายของบุรีรัมย์

           เนื่องด้วยโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS นำด้วยทีมพนักงาน PPS จากโครงการ Tesco Lotus สาขานางรอง  จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอนางรอง โดยได้มีการสำรวจความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งได้ผลว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้บริษัทฯ เข้าไปช่วยปลูกป่า ในการนี้ทีมพนักงาน PPS ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ซึ่งเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ที่ได้รับประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2548

           กิจกรรมปลูกป่าได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยพนักงาน PPS และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้ทำกิจกรรมเดินป่าและเรียนรู้พื้นที่ป่าดงใหญ่ รวมถึงรับทราบปัญหาของการบุกรุกและทำลายป่า เพื่อให้กลุ่มพนักงาน PPS ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม ในการนี้บริษัทฯ ได้มอบถังเก็บน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับการก่อสร้างขยายศูนย์ย่อยในพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ซึ่งการลำเลียงน้ำเข้าไปในจุดที่มีการก่อสร้างค่อนข้างยากลำบาก ถังน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือกับพื้นที่เขตฯ ป่าดงใหญ่ โดยกิจกรรมการปลูกป่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างทีมพนักงาน PPS จากโครงการ Tesco Lotus สาขานางรอง พนักงานจากโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง พนักงานจากสำนักงานใหญ่ฯ และน้องๆ นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนบ้านลำนางรอง และโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ช่วยกันปลูกต้นกล้าเป็นจำนวน 200 ต้น ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นยางนา ต้นหว้า ต้นคะเม่า ต้นพะยูง รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้สะท้อนความคิดของเยาวชนในพื้นที่ต่อป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างจิตสำนึกรักป่าจากการวาดภาพในหัวข้อ “รักษ์ป่าผืนสุดท้าย” และมอบรางวัลให้แก่ภาพที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาในครั้งนี้


           โดยต้นกล้าที่ใช้ปลูกนั้นจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากการเก็บเห็ดใต้ต้นไม้ที่ปลูก ลดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรของชาวบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และยังเป็นการอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ไม้เพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์สืบเนื่องต่อไป ที่สำคัญยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2  อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำเสนอผลงานโครงการ CSR รักษ์ป่าผืนสุดท้าย โดย นายฐกร ศิระวุฒิพร ผู้จัดการโครงการ Tesco Lotus สาขา นางรอง

DOWNLOAD PRESENTATION

 
     
 
Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC