Home / News / PPS ร่วมออกบูธงาน mai FORUM 2017
PPS ร่วมออกบูธงาน mai FORUM 2017

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาแห่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ โดยดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร และ นายธีรธร ธาราไชย ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร เข้าร่วมงาน “mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4" ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC