Home / News / PPS ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" กับช่างมันส์สัญจรครั้งที่ 3
PPS ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" กับช่างมันส์สัญจรครั้งที่ 3

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS GROUP โดย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ในงาน "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" กับช่างมันส์สัญจรครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์ เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยชุมชนพวกแต้มถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบ ในการรักษาคุณค่า ทางอาคารสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ เพื่อผลักดันเมืองเชียงใหม่ไปสู่เมืองมรดกโลก

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC