Home / News / PPS รับรางวัลในงาน SET Award 2017
PPS รับรางวัลในงาน SET Award 2017

 คุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริษัท รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมสำหรับบมจ.ใน mai และ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยรับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายในงาน SET Awards 2017 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC