Home / News / PPS ร่วมงาน Set social impact fair 2018
PPS ร่วมงาน Set social impact fair 2018

 บริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ร่วมงาน Set social impact fair 2018 ร่วมแชร์ประสบการณ์ การร่วมทำงาน กับ Social enterprise เพื่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC