Home / News / PPS ได้รับรางวัล Top CG Report Awards ในงาน SET Awards 2014
PPS ได้รับรางวัล Top CG Report Awards ในงาน SET Awards 2014

 นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) กับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Award 2014) 

 ในงาน SET Awards 2014 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดย PPS เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้
 
 
 
 
Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC