Home / News / PPS จัดกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจำปี ครั้งที่ 1/2558
PPS จัดกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจำปี ครั้งที่ 1/2558

PPS จัดกิจกรรมสัมมนาพนักงานประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และ พนักงานกับพนักงาน

ณ เอวา รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC