Home / News / PPS จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ด้วยกิจกรรม Adventure team Synergy รุ่นที่ 1
PPS จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ด้วยกิจกรรม Adventure team Synergy รุ่นที่ 1

 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การสร้างความผูกพันในองค์กรด้วยกิจกรรม Adventure team Synergy รุ่นที่ 1" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลากรในองค์กรให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

 

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC