Home / News / PPS นำพนักงานร่วมศึกษาดูงาน บมจ. อาซีฟา
PPS นำพนักงานร่วมศึกษาดูงาน บมจ. อาซีฟา

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ได้พาพนักงานภายในบริษัทเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานสายการผลิตตู้สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และรายละเอียดทางด้านเทคนิค เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC