Home / Knowledge Center : Papers For Share / ประสบการณ์งานช่าง (1) โดย คุณประสงค์ ธาราไชย
ประสบการณ์งานช่าง (1) โดย คุณประสงค์ ธาราไชย

ในระบบการเรียนการสอนของเราในวิชาช่าง เราไม่ค่อยเน้นความสำคัญเรื่องภาษา ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ผิด เพราะภาษานั้น เป็นเรื่องที่เราต้องใช้อยู่ทุกวัน ยิ่งภาษาไทยถ้าเราไม่รู้จักใช้ให้ถูก ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะเป็นทั้งวัฒนธรรม เป็นทั้งเอกลักษ์ของชาติ ข้อเขียนในตอนอื่นจะเขียนถึงอีกครั้ง วันนี้ตั้งใจจะเขียนเรื่องจริง ตามหัวข้อข้างต้น

ประมาณปีพุทธศักราช 2515 เป็นปีที่ทั่วโลกประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมัน กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน หรือโลกอาหรับ ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม O P E C และร่วมมือกันลดการผลิตน้ำมันดิบ รวมทั้งได้ขึ้นราคาน้ำมันดิบ ในอัตราที่สูงมาก เป็นประวัติการณ์

เมื่อครั้งที่ผมเป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้างอาคาร ของตึก อีคาเฟ่ ( ปัจจุบัน คือ E S C A P ) นั้น เป็นช่วงระหว่างต้นปี พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2516 ขณะนั้นจำนวนรถยนต์นั่ง มีประมาณห้าแสนคัน มีการบ่น ๆ กันว่า รถติดบ้างแล้ว และยังไม่มีทางด่วนหรือ รถไฟฟ้าแต่อย่างใด แต่ก็เป็นช่วงที่ได้มีการศึกษาและวางแผนแม่บทในเรื่องนี้กัน

ผู้อ่านคงไม่เบื่อเสียก่อนนะครับ ในการที่ก่อนที่จะเล่าเรื่อง ผมอาจจะเท้าความถึงอาคารที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องด้วยบ้าง ก็เพื่อประโยชน์บางส่วน ซึ่งอาจะมีบ้าง ถ้าผู้อ่านอ่านรายละเอียดแล้ว ได้ความรู้เพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือในโอกาสที่เป็นมงคลต่าง ๆ จะมีการแสดงเชิดสิงโตกันเป็นประจำ แม้ไม่มีใครเชิญ ก็มักจะมีการนำการแสดงนี้มาช่วยงานเอง ถ้าเจ้าภาพเป็นคนมีชื่อเสียงและใจกว้าง ที่จะให้สินน้ำใจ กับนักแสดง และในการแสดงนี้ก็จะมีการต่อตัว เพื่อแสดงความสามารถเฉพาะกลุ่ม ว่าจะสามารถต่อตัวได้สูง ขนาดไหน ซึ่งในการแสดงเจ้าของงานก็มักจะมีรางวัลให้ โดยนำรางวัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซองเงินไปวางไว้ในที่สูง ซึ่งนักเชิดสิงโต จะต้องต่อตัวขึ้นไปคาบรางวัลนั้นให้ได้

เป็นธรรมดาที่วิศวกรหรือคนทำงานวิชาชีพไหนก็ตามที่เพิ่งจะเรียนจบใหม่ ๆ แล้วเริ่มงานโดยมีตำแหน่งใหญ่ ในงานสนามเลย จะต้องถูกลองภูมิ และ ก็ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผมด้วย

เมื่อตอนที่สร้างสถานทูตออสเตรเลีย ที่ถนนสาทรใต้ในปัจจุบัน ผู้ออกแบบและเจ้าของงานในสมัยนั้น (ประมาณ พ.ศ. 2517) เป็นชาวอังกฤษที่มีความรักในธรรมชาติมาก ต่างจากผู้ออกแบบบางรายที่ชอบตัดต้นไม้ ซึ่งจะเห็นได้จาก บางโครงการ แม้แต่โครงการที่เป็นป่าสวนยาง สถาปนิกให้สั่งตัดต้นไม้เพื่อปลูกสร้างอาคาร แล้วจึงสั่งให้ปลูกต้นไม้ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก

การติดตั้งหินอ่อนที่ผนังอาคารเลขาธิการ ( Secretariat Building ) ในโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารของ ESCAP เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีสิ่งจูงใจในลักษณะการให้รางวัลนักเชิดสิงโต ตามที่ผมได้เล่าไว้ ในเรื่อง " เชิดสิงโต " แล้วสำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องเสริมและต่อเนื่องจากเรื่องเดิม

ในการทำงานก่อสร้างนั้นมีงานที่เสี่ยงอันตรายอยู่มาก ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน ถ้าเราใช้ความสังเกตสักหน่อย จะเห็นว่า เมื่อเริ่มงานนั้นผู้ดำเนินการก่อสร้างจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเทพยดา และเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งพิธีดังกล่าว จะเป็นพิธีพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่ บางครั้งก็เป็นการทำตามประเพณี หรือทำตาม ๆ กันมา

ผมมารู้จักคำว่า " ศาลเพียงตา " เมื่อมีโอกาสควบคุมงานก่อสร้างธนาคารแห่งประเทศไทย ที่บางขุนพรหม ก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง ก็ได้มีการทำพิธีขอธรณีเพื่อการก่อสร้าง ผู้รับเหมางานตอกเสาเข็มในขณะนั้นคือ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เมื่อได้งานแล้วผู้รับจ้างช่วงค่าแรงตอกเสาเข็ม ก็ได้เริ่มเข้ามาตัดต้นไม้

ผมเป็นคนที่ชอบลงรายละเอียดในงานเมื่อครั้งที่ผมทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการในหน่วยงานก่อสร้าง อาคาร ECAFE หรือ ESCAP ในปัจจุบัน ผมชอบลงไปตรวจสอบงาน SURVEY เองเสมอ ๆ เพราะกำลังคนไม่พอจนเมื่อวิศวกรเจ้าของแบบมาตรวจหน้างาน เขาถามหาผู้จัดการโครงการ

เมื่อครั้งที่ผมทำงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม ที่ซอย 8 ถนนสุขุมวิท เราได้ให้ผู้รับเหมาซื้อของเอง เพราะเรา ไม่อยากรับความเสี่ยงในเรื่องของขึ้นราคา ในการที่จะให้ผู้รับเหมา ซื้อของ...

เรื่องของภาษา โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เรามักจะได้ยินสำนวนไทยที่ว่า " สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล " ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ว่า ไม่ว่าจะพูดภาษาเดียวกันหรือไม่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกัน ก็จะมีภาษาพูดที่ต่างสำเนียงกันไป ตามแต่ละท้องถิ่น

คำภาษาอังกฤษสองคำที่ใช้ในความหมายเรียกคนที่ทำหน้าที่คุมงานก่อสร้าง คือ INSPECTOR และ SUPERVISOR ผมลองเปิดพจนานุกรม ของ ส. เศรษฐบุตร ที่จัดพิมพ์โดยบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด พบว่า คำว่า INSPECTOR แปลว่านายตรวจ, นายตำรวจ, สารวัตร ส่วนคำว่า SUPERVISOR นั้นแปลว่า ผู้ดูแล

การติดต่อสื่อสารกันในหน่วยงานก่อสร้าง เป็นสิ่งจำเป็นในเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวัน เช่น การตรวจเหล็ก การตรวจแบบ การตรวจแบบหล่อก่อนเทคอนกรีต เป็นต้น ในการสั่งงานส่วนมากมักจะสั่งกันด้วย วาจา ซึ่งฝรั่ง เรียกว่า Verbal Order ไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC