Home / Knowledge Center : Papers For Share / ประสบการณ์งานช่าง (3) โดย คุณประสงค์ ธาราไชย
ประสบการณ์งานช่าง (3) โดย คุณประสงค์ ธาราไชย

สำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือขอหารือมายังผมในฐานะเลขาธิการสภาวิศวกรว่า มีผู้ยื่นขออนุญาตสร้างป้ายยาว...........เมตร สูง...........เมตร โดยใช้เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สภาฯ ตรวจสอบรายการคำนวณว่า ป้ายจะมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ เพราะป้ายขนาดที่ว่านี้และใช้เสาเข็มขนาดเท่านี้ เคยล้มทับคนตายมาแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติ APEC ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งคำว่า APEC นี้ ย่อมาจากคำว่า Asia Pacific Economic Community ในการประชุมระดับชาติครั้งนี้ มีท่านผู้นำจากหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย แล้วก็แน่ละ... ย่อมมีประเทศสหรัฐอเมริการวมอยู่ด้วย

เมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 2546 มีชายผู้หนึ่งเดินทางมาที่สภาวิศวกรด้วยอาการโกรธแค้น ในมือหอบแบบก่อสร้างมาด้วยปึกหนึ่ง ชายผู้นั้นได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของสภาฯ ว่า . . . ต้องการจะมาพบกับเลขาธิการของสภาวิศวกร เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของวิศวกรที่เป็นสมาชิกของสภาฯ ขณะนั้นผม . . . ซึ่งก็ได้ทำงานในตำแหน่งเลขาธิการสภาวิศวกรด้วย และกำลังมีประชุมนัดสำคัญอยู่ ผมจึงบอกให้เลขาฯ ของผมไปแจ้งต่อเขาว่า ขอให้เขาสรุปประเด็น ที่จะร้องเรียนและเสนอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และให้แจ้งในตอนท้ายด้วยว่า ต้องการจะให้สภาวิศวกรให้บริการในเรื่องนี้อย่างไร

ผมตั้งหัวข้อของเรื่องนี้ขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้โทรศัพท์มาเชิญผมไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนเสริมในภาควิชาการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งเขาได้ทาบทามผมไว้นานแล้ว และผมก็เป็นคนประเภทเป็นโรค Say No Phobia คือ กลัวการปฏิเสธ และผมได้ตั้งปณิธานไว้นานแล้วว่า สำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ถือว่า เป็นงานสาธารณประโยชน์ที่ไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์ ผมจะไม่ปฏิเสธหากสถาบันการศึกษาเหล่านั้นเรียกใช้

ผลพวงจากที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงาน APEC ด้วยระบบ FOC (Free of Charge) Basis นั้น ทำให้ผมได้อะไรหลายๆ อย่าง เป็นต้นว่า . . .

สมัยที่มีการก่อสร้างทางยกระดับกลาง ถนนสายบางนา-ตราด นั้น สัญญาจ้างก่อสร้างที่ใช้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ คือ สัญญาในโครงการที่ใช้เงินกู้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยสัญญาหลักที่ใช้เป็นสัญญาของ FIDIC ซึ่งคำว่า ?FIDIC? นั้น มาจากคำในภาษาฝรั่งเศส FIDIC : Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils

มาตรฐานทุกมาตรฐาน เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องปฏิบัติ สำหรับวัสดุ เรามีมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน ม.อ.ก. เป็นสิ่งกำหนดสำหรับสินค้า ผู้ที่ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน จะได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ทำเครื่องหมายมาตรฐาน หรือติดตราเครื่องหมายมาตรฐานลงบนสินค้าของตน

พลเรือโทฐนิธ กิตติอำพน เจ้ากรมยุทธโยธา กองทัพเรือคนปัจจุบัน (พ.ศ. 2547) พูดเสมอๆ ว่า ในการวางแผนงานนั้น ท่านใช้วิธีลูกทุ่ง ไม่ได้ใช้ทฤษฎีอะไรเป็นพิเศษ แต่ผมคิดว่า ท่านคงถ่อมตัวมากไป ผมได้มีโอกาสไปบรรยายทางวิชาการ ร่วมกับท่านในงานสถาปนิก 04 ที่จัดขึ้นเมืองทองธานี

มีคำกล่าวว่า ?นิสิตที่เรียนวิศวฯ นั้น เรื่องพูดให้ผู้หญิงรักน่ะ ทำไม่เป็น แต่ถ้าพูดให้เขาเกลียดละก็เก่งนัก...? เรื่องนี้อาจเป็นความจริงเฉพาะในสมัยก่อน เพราะส่วนมากมีแต่ผู้ชายที่เรียนวิศวฯ ผู้หญิงมีเรียนเป็นส่วนน้อย แล้วก็เป็นพวกห้าวๆ ทั้งนั้นเสียด้วย

เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่คณะวิศวฯ จุฬาฯ ปี 2 นั้น ในหลักสูตรปีแรกๆ นิสิตวิศวฯ จะเรียนเหมือนกันหมดทุกสาขา เพราะเป็นปีแห่งการสร้างและปลูกฝังรากฐานความคิดที่จะเป็นวิศวกร (ที่ดี) ต่อไป

งานรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่งานง่าย เพราะเป็นงานที่ต้องบริหารจัดการตัว M หลายๆ ตัวในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงงาน ซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดและมีหลังคา งานก่อสร้างจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ M ตัวที่ต้องใช้ความสามารถในการบริหารมากที่สุด ซึ่ง M ที่ว่านี้อาจจะเป็น ?คน? (Man) หรือวิธีการ (Method) ก็ได้

สมัยที่ผมจบใหม่ๆ มีเพลงประกอบภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องหนึ่ง เพลงนี้มีชื่อว่า ?สวัสดีคุณครู? ของวงนักร้องวัยรุ่น (ในสมัยนั้น) ชื่อวง ?ชาตรี? เนื้อร้องมีอยู่ท่อนหนึ่งว่า ?สวัสดีคุณครู ไม่รู้หรือว่าผมลูกใครอย่ามาทำเป็นตี คราวนี้โดนแน่ เดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือน? ที่จริงเพลงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับงานช่างเลย แต่ผมคิดถึงครูของผมก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นและเอาเพลงนี้มาประกอบ ต้องขอขอบพระคุณผู้แต่ง ซึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นใคร ขอคารวะมา ณ โอกาสนี้...

วันที่ผมเขียนเรื่องนี้ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี พอดีที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินเพื่อการฟื้นฟูระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) หรือ ที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อที่เรียกย่อๆ ว่า IMF

ในปี พ.ศ. 2511 สงครามเวียดนามกำลังตีกันนัวเนียระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน (Lindon B. Johnson) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าช่วยเวียดนามใต้รบกับเวียดนามเหนือ และได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย โดยการขอตั้งฐานบินที่จังหวัดอุดรธานีขึ้น เป็นเหตุให้เงินดอลล่าร์แพร่สะพัดไปทั่วประเทศไทย และอาชีพเมียเช่าก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นนั่นเอง

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครมีแนวความคิดที่จะทุบอาคารด้านซ้ายของถนนราชดำเนินใน เมื่อมองจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นโลหะประสาทในวัดราชนัดดาฯ อันเป็นโบราณสถานสำคัญ ซึ่งมีอยู่เพียง 3 แห่งในโลก ให้เห็นเด่นเป็นสง่าแต่ไกล การนี้ทำให้ศาลาเฉลิมไทย อันเป็นโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ ต้องถูกทุบทิ้ง ในเรื่องนี้มีสถาปนิกหลายคนได้วิจารณ์กันมาก ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ?พันท้ายนรสิงห์?

Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC