Home / Project : Current Projects

CURRENT PROJECTS

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ BLOCK H สยามสแควร์
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ 2
LANGSUAN VILLAGE
Icon Siam
INET Data Center, Saraburi (INET-IDC3)
Central Center Pattaya Renovation
Langsuan Park View
Project Management Consultant of King Chulalongkorn Memorial Hospital
Supreme Court of Thailand
Independent Checker Engineer (ICE) of Sri Rat-Outer Ring Road Expressway
Tesco Lotus
Maintenance of Second Stage Expressway System
Central Festival Chiangmai
Home | PPS | PPS Design | Project | Investor Relations | Technical Papers | News | Contact us | Career | Downloads
site by: PIC